Læge

Læge Hans Jørgensen, speciallæge i almen medicin

Født 1952
Medicinsk Embedseksamen fra Århus Universitet 1983
Er speciallæge i Almen Medicin.

Jeg startede Sverrigsgade praksis 2001.