Personale


Medicinstuderende

Vi har to medicinstuderende, Emilie og Sidse, ansat her i huset

Ud over telefonerne varetager de mange forhold i den  daglige drift og er behjælpelig i patientbehandling med blodtryk, blodprøvetagning, EKG m.m. De er at finde i klinikken mandag, tirsdag og onsdag hver uge.

 

Heidi Nyholm Mosegaard

Konsultationssygeplejerske.
Heidi varetager især opgaver i forbindelse med diabetes, KOL og hypertension.

 

 

Susanne Maarup Bay

Susanne har en bred uddannelse fra Hjørring Sygehus. Hun har i 11 år været en dygtig medarbejder på Børneafdelingen i Hjørring og har naturlig hos os bl. a. fået til opgave at gennemføre børneundersøgelser og graviditets kontroller.